Aktualności - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Aktualności » II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną rozstrzygnięty!

Aktualności

31.03.2021

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną rozstrzygnięty!

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną rozstrzygnięty!
 
Znamy już wyniki II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Beata Mazurek - posłanka do Parlamentu Europejskiego.

W tegorocznym II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną wzięli udział twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury. Prace konkursowe były zróżnicowane pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów.

Na konkurs nadesłano 671 prac w różnych kategoriach.
Należy podkreślić, że było to trzykrotnie więcej prac w stosunku do poprzedniego konkursu z 2019 roku.
Przy ocenie prac Jury zwracało uwagę na trafność wykorzystanych materiałów, oryginalność wykonania prac oraz estetykę i stylizację wykonania.

Prace oceniało Jury w składzie:

Dr hab. Mariola Tymochowicz- etnolog, adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej UMCS, kustosz Działu Kultury Materialnej i Duchowej, sekcja etnograficzna w Muzeum Narodowym w Lublinie.
Marzena Bury - adiunkt, kustosz-plastyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Bogna Głuchowska - adiunkt, historyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Katarzyna Kraczoń - kulturoznawca ze spec. etnologia i folklorystyka - Stowarzyszenie Twórców Ludowych
w Lublinie.

Beata Urniaż-Księska - plastyk, instruktor grafiki użytkowej i scenografii w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie.


Prace nadesłane przez nasz Ośrodek otrzymały trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach:

 

  1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną – praca wykonana przez panią Teresę Przypis z Klubu Twórców Ludowych.

  2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
    – praca Hanny Sekity (podkategoria: dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia).
    - praca wykonana przez Dzieci ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach (podkategoria: praca zbiorowa, dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia).

 

Serdecznie gratulujemy!
 Protokół Jury
Protokół Jury
Praca konkursowa pani Teresy Przypis Praca konkursowa pani Hanny Sekity Praca konkursowa Dzieci ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"