Autor

Mariusz Karolak

 • pomysłodawca i autor wystawy "Legion Puławski 1914-1915", materiałów edukacyjnych zamieszczonych w zakładce MULTIMEDIA, a także twórca tej stony internetowej;
 • od 2006 r. związany z Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika", gdzie w marcu 2007 r. objął stanowisko opiekuna merytorycznego w powstałej wówczas Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy;
 • absolwent historii na UMCS i studiów podyplomowych z filologii polskiej na KUL;
 • autor kilku wystaw o tematyce związanej z przeszłością Puław, m.in. cyklu czterech ekspozycji o przeszłości Puław w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w latach 2008-2011;
 • zwolennik otwartych zasobów w edukacji, nauce i kulturze;
 • propagator wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu historii;
 • członek Towarzystwa Przyjaciół Dęblina.

  Kontakt:
 • telefon: +48 (81) 887 96 01-04 wewnętrzny 203;
 • e-mail: ;
 • Twitter: NowaAleksandria (służbowy); KarolakMariusz (prywatny);
 • strona internetowa: www.historia.domchemika.pl


  • Projekt graficzny plansz ekspozycyjnych, plakatu, folderu i zaproszeń wykonał Andrzej Łukasiewicz.