Aktualności - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Aktualności » 65 lat Puławskiego Teatru Amatorów - „Zjednoczyła Nas Pamięć”

Aktualności

31.03.2014

65 lat Puławskiego Teatru Amatorów - „Zjednoczyła Nas Pamięć”

65 lat Puławskiego Teatru Amatorów - „Zjednoczyła Nas Pamięć”

 

Wielkim wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców Puław były zainicjowane 27 marca 4-dniowe obchody Jubileuszu 65-lecia Puławskiego Teatru Amatorów. Założony w 1949 roku przez inżyniera Zbigniewa Kędzierskiego – ucznia Leona Schillera, zespół aktorów – amatorów od razu wpisał się w pejzaż kulturalny ówczesnych Puław. Obdarzony wielkim talentem reżyserskim, scenograficznym, choreograficznym, muzycznym i aktorskim Zbigniew Kędzierski potrafił skupić wokół siebie przedstawicieli wielu grup społecznych i profesji naszego miasta. Pod jego kierownictwem zespół wystawił 31 premier.

 

27 marca w istniejącej do dziś sali Powiatowego Domu Kultury, obecny Zespół Teatru zaprezentował sztukę Macieja Wojtyszki „Kraina Kłamczuchów” w reżyserii R. Stępnia. W wyjątkowo ciepłej, serdecznej i wzruszającej atmosferze Dawni Aktorzy PTA z ponad 50-letnim stażem i współcześni adepci rzemiosła teatralnego spotkali się w Międzynarodowym Dniu Teatru, by wspominać pierwszych reżyserów – Zbigniewa Kędzierskiego i Mariana Wolskiego i snuć opowieści, anegdoty dotyczące minionych 65 lat. Magia miejsca sprawiła, że wyraźnie odczuwaliśmy obecność naszych Wielkich Poprzedników.

 

Kolejną okazją do prezentacji dorobku PTA było odsłonięcie w dniu 28 marca wystawy zdjęć i afiszy teatralnych oraz zagranie spektaklu „Wielebni” Sławomira Mrożka w reżyserii R. Stępnia na deskach w Domu Chemika. Spektakl został owacyjnie przyjęty przez komplet zgromadzonej publiczności.

 

Kulminacyjnym punktem obchodów 65-lecia PTA było odsłonięcie w POK Dom Chemika Tablicy Pamiątkowej poświęconej założycielowi teatru Zbigniewowi Kędzierskiemu. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i głównym fundatorem był Pan Marian Opania wraz z Małżonką, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością.

Podczas odsłonięcia tablicy Pan Marian Opania powiedział:

„Mimo tego, że miałem wielu mistrzów w swoim życiu to żaden z nich nie nauczył mnie tyle co Zbigniew Kędzierski. Inżynier był animatorem życia kulturalnego w Puławach. Chciałbym, aby dzięki tej tablicy i pamięci, która będzie towarzyszyć kolejnym pokoleniom aktorów, postać człowieka, który tak wiele zrobił dla puławskiej kultury nie zostanie zapomniana”.

Po uroczystości odbył się koncert galowy z udziałem Mariana Opani i Michała Grudzińskiego – aktora Teatru Nowego w Poznaniu, który również był członkiem Puławskiego Teatru Amatorów oraz obecnych członków Zespołu.

 

W dowód uznania osiągnięć artystycznych, Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Panu Marianowi Opani Pamiątkowy Medal Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne i promocję naszego województwa. Również Puławski Teatr Amatorów został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi w dziedzinie upowszechniania kultury Teatru Amatorskiego i Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, oraz pamiątkowym grawertonem od Prezydenta Miasta Puławy.

 

Twórcy teatru również zostali wyróżnieni: brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” został odznaczony wieloletni aktor i reżyser Ryszard Stępień. Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostali wyróżnieni: Beata Taracha, Michał Wdowiak, Dariusz Korpysa i Zbigniew Śliwiński. Dyplomami Uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostali nagrodzeni Monika Filip i Piotr Rozdoba. Pamiątkowe Dyplomy dla najstarszych członków Puławskiego Teatru Amatora wręczył Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel. Nasi Seniorzy zostali również obdarowani figurkami aniołów, wykonanymi przez nasze przyjaciółki i koleżanki z zespołu – Renatę Siedlaczek. Beatę Tarachę, Monikę Filip, Annę Maj, Annę Ląd i Agatę Rozdobę. Pamiątkowe albumy Powiatu Puławskiego wręczył członkom zespołu Wicestarosta Leszek Gorgol. Dyplomami Dyrektora POK Dom Chemika zostali uhonorowani obecni członkowie i przyjaciele teatru. Wszyscy aktorzy otrzymali pamiątkowe znaczki wg projektu graficznego z 1964r. Zbigniewa Kędzierskiego.

 

W niedzielne przedpołudnie 30 marca jeszcze raz zebraliśmy się, tym razem na mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP ( na Górce) w intencji zmarłych reżyserów i aktorów PTA i błogosławieństwa dla teatru. Ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach przybliżył parafianom sylwetki twórców puławskiej kultury teatralnej, uwypuklając ich zasługi dla Puław. Po mszy świętej w uroczystym nastroju udaliśmy się na Cmentarz Włostowicki, gdzie na grobach Zbigniewa Kędzierskiego i Mariana Wolskiego złożyliśmy kwiaty.

 

Obchody Jubileuszu 65-lecia Puławskiego Teatru Amatorów, gromadząc liczne rzesze mieszkańców Puław, naszych gości z całego kraju i zza granicy, udowodniły jak wiele dobra, miłości, szacunku i życzliwej pamięci potrafią wyzwolić w nas wspomnienia o dokonaniach naszych Wielkich Puławian.

 

Tą drogą pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom życzliwie zaangażowanym w przygotowanie tych uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Marianowi Opani wraz z Małżonką za ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Zbigniewowi Kędzierskiemu i ogromną życzliwość i ciepło jakim obdarzał nas podczas swojego pobytu.

 

Składam wyrazy wdzięczności Panu Ministrowi Włodzimierzowi Karpińskiemu, Puławianinowi, za życzliwość i wsparcie. Serdecznie dziękuję Naszym Seniorom i obecnemu Zespołowi Aktorów, którzy z ogromną pasją i radością przygotowywali poszczególne elementy Jubileuszu.

Składam wyrazy najwyższego uznania Władzom Puław oraz sponsorom i ofiarodawcom, Dyrekcji „POK” Dom Chemika za ogromną życzliwość, pomoc merytoryczną i finansową w realizacji Jubileuszu. Dziękuję przedstawicielom mediów za zainteresowanie Jubileuszem. Naszym Gościom, Mieszkańcom Puław bardzo serdecznie dziękuję za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę, jaką potrafili stworzyć podczas uroczystości.

 

Z wyrazami największego uszanowania

Ryszard Stępień

 

Zapraszamy do obejrzenia Fotogalerii z wydarzenia

© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"