Kluby i stowarzyszenia - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Kluby i stowarzyszenia » Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek"

Kluby i stowarzyszenia

Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek"

Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek" jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Celem Stowarzyszenia jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

 

MOTTO:

Nie musisz być sama i nie musisz przeżywać choroby w osamotnieniu. Przyjdź do Nas.

Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek" Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek" Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek" Puławskie Stowarzyszenie "Amazonek"
deklaracja członkostwa
deklaracja członkostwa

Cele działalności statutowej:

  1. Wsparcie psychiczne kobiet zarówno przed jak i po operacji, kobiet niepełnosprawnych
  2. Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu
  3. Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej kobiet po operacji, kobiet niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń miedzy kobietami
  4. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego
  5. Informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii, kobiet niepełnosprawnych oraz tworzenie klimatu sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz
  6. Włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi
  7. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w tym  organizowanie i promowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych
  8. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
  9. Wygłaszanie prelekcji, pogadanek dla osób zainteresowanych chorobą nowotworową
  10. Wydawanie materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów itp.

Kontakt:

Puławskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Domu Chemika

ul. Wojska Polskiego 4  24-100 Puławy

e-mail: amazonkipulawy@gmail.com

telefon kontaktowy: 505-225-317

 

Wpis do Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod numerem KRS: 0000403726

NIP: 7162812789

REGON: 061365257

NUMER KONTA BANKOWEGO:  Bank Zachodni WBK S.A.

I Oddział w Puławach, nr konta: 65 1090 2688 0000 0001 1852 4326

ZARZĄD:

PREZES – Anna Rogala

WICEPREZES – Marianna Paliwoda

SKARBNIK – Marta Błach

KRONIKARZ – Jadwiga Borkowska

CZŁONEK – Krystyna Szczypa

 

Spotkania odbywają się w POK "Dom Chemika" sali nr 12 w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.45.

 

© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"