Kluby i stowarzyszenia - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Kluby i stowarzyszenia » Klub Twórców Ludowych

Kluby i stowarzyszenia

Klub Twórców Ludowych

Klub Twórców Ludowych (KTL) zrzesza ponad stu twórców reprezentujących takie dziedziny twórczości, jak: tkactwo, haft, koronczarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zdobnictwo wnętrz, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa, malarstwo, rzeźba, wyroby artystyczne z wosku pszczelego oraz literatura ludowa.
Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika"
Antologia "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"
Antologia "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"
Katalog "Artystyczna Twórczość Wsi"
Katalog "Artystyczna Twórczość Wsi"
Wydawnictwo okolicznościowe "60 lat Klubu Twórców Ludowych w Puławach
Wydawnictwo okolicznościowe "60 lat Klubu Twórców Ludowych w Puławach

Kontakt:

  • Agnieszka Kawka

pok. 102
tel. 81 887 96 01-04 wew. 21
e-mail: agnieszka.kawka@domchemika.pl

Klub Twórców Ludowych powstał w Puławach w 1959 roku, jako pierwsze w Polsce zrzeszenie ludzi zajmujących się twórczością ludową. Głównym inicjatorem pomysłu oraz wieloletnim prezesem KTL był znakomity organizator życia artystycznego , a także kowal, poeta, wycinankarz Bronisław Pietrak. Potem funkcję prezesa KTL pełnił pan Krzysztof Cegieła, kowal z Góry Puławskiej. Kolejnymi prezesami były Urszula Wojtalik-Sarnecka i Małgorzata Kowal. Obecnie funkcję tę sprawuje Barbara Jemioł.

W pierwszych latach istnienia siedzibą KTL był Powiatowy Dom Kultury w Puławach, a od 1985 r. do chwili obecnej funkcjonuje on w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Klubem przez długi okres opiekowała się Jadwiga Orlewska, a obecnie (od 2012 r.) opiekunem z ramienia POK "Dom Chemika" jest Agnieszka Kawka.

Głównym celem KTL jest podtrzymanie tradycji i propagowanie kultury ludowej w społeczeństwie. Członkowie zrzeszeni w KTL licznie i często uczestniczą w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych, takich jak konkursy, "Cepeliady", Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Corocznie KTL organizuje wystawę "Artystyczna twórczość Wsi", przygotowuje kiermasze, spotkania autorskie. KlubL prowadzi również pokazy przy warsztacie pracy z cyklu "Spotkania ze sztuką ludową", które są adresowane głównie do dzieci i młodzieży.

Działalność KTL oparta jest głównie na pracy społecznej jego członków. Finanse stanowią składki członkowskie w kwocie 30 zł rocznie.


6 października 2019 roku Klub Twórców Ludowych obchodził Jubileusz 60-lecia.


Film z okazji jubileuszu 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach.


© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"