Zajęcia teatralne - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Zajęcia teatralne » Koło Konferansjerów i Recytatorów

Zajęcia teatralne

Koło Konferansjerów i Recytatorów


Koło Konferansjerów i Recytatorów powstało w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” we wrześniu 2015 r.

 

Założycielką i prowadzącą sekcję jest Anna Filipiak-Matras - pedagog, instruktor kultury żywego słowa, animator i menadżer kultury. Celem zajęć jest propagowanie warsztatu „żywego słowa”. Praca nad ciałem - ruchem, poprawną wymową - dykcją, emisją i oddechem. To indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 26 roku życia, które pragną zostać recytatorami, konferansjerami, czy uprawiać sztukę teatru jednego aktora – (monodram).

 

       

 

Członkowie zespołu biorą udział w licznych konkursach recytatorskich, prowadzą imprezy kulturalne, przeglądy i festiwale organizowane przez POK „Dom Chemika”. Uczestniczą w życiu kulturalnym instytucji.

 

Harmonogram zajęć:


  • Poniedziałek - godz.: 14:00-19.00
  • Wtorek - godz.: 14:15-15:15
  • Środa - godz. 13:00-15:15
  • Czwartek - godz. 13:00-17:30
 
Miesięczny koszt udziału w zajęciach to 40 zł.
 
Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 do połowy października będą odbywały się w Osiedlowym Domu Kultury "Amik", ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 24-100 Puławy.

Kontakt:

Anna Filipiak-Matras
tel. 669-349-747
e-mail: anna.filipiak@domchemika.pl

 

Premiery:

- Premiera monodramu Pauliny Pajórek pt.: "Małżeństwo Doskonałe" – 2017r.

- Premiera monodramu Aleksandry Kaszlikowskiej pt.: "Wyznanie” – 2016 r.

- Premiera "Teatralny Misz-Masz" – 2019 r.

- Premiera "Teatralny Misz-Masz" – 2018 r.

- Premiera "Teatralny Misz-Masz" – 2017 r.

- Premiera "Teatralny Misz-Masz" – 2016 r.

 

Nagrody i sukcesy – powiatowe:

- I Nagroda i nominacja do etapu wojewódzkiego 23. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego dla Pauliny Pajórek w kat. dorośli; Aleksandry Osiak w kat. szkoły średnie; Oliwi Chabros w kat. szkoły podstawowe kl. IV-VI i wyróżnienie dla Natalii Kosmowskiej w kat. szkoły podstawowe kl. IV-VI (Puławy 2019 r.)

- II Nagroda w VIII Konkursie Recytatorskim "Uwielbiaj Duszo Moja Pana" dla Natalii Kosmowskiej w kat. klas

IV - VI szkoły podstawowej i Alicji Szkody w kat. uczniów szkół średnich. (Puławy 2019 r.)

- I Nagroda i nominacja do etapu wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego dla Zuzanny Nowakowskiej i Natalii Kosmowskiej, (Puławy 2019 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Puławy w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Religijnej im. Ks. Jana Twardowskiego dla Aleksandry Osiak, (Góra Puławska 2019 r.)

- II Nagroda w XVI Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy o tematyce Religijnej dla Alicji Szkody, (Kurów 2018 r.)

- III Nagroda w 17. Powiatowym Konkursie Poetyckim "Poezja ks. Jana Twardowskiego" dla Julii Ogonowskiej i Wyróżnienie dla Alicji Szkody, (Góra Puławska 2018 r.)

- I Nagroda i nominacja do etapu wojewódzkiego w przeglądzie powiatowym Jesiennego Konkursu Recytatorskiego dla Zuzanny Nowakowskiej, Aleksandry Osiak i Pauliny Pajórek, (Puławy 2018 r.)

- II Nagroda w VII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej „Uwielbiaj Duszo Moja Pana” dla Olgi Rozwadowskiej, (Puławy 2018 r.)

- I Miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja ks. Jana Twardowskiego” dla Julii Ogonowskiej, (Góra Puławska 2017 r.)

- Nagroda specjalna Wójta Gminy Puławy w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezji ks. Jana Twardowskiego” dla Julii Ogonowskiej, (Góra Puławska 2016 r.)

- I Nagroda w kat. dorośli w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” z okazji XVI Dnia Papieskiego dla Pauli Osiak, (Puławy 2016 r.)

- I Nagroda w kat. liceum w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” z okazji XVI Dnia Papieskiego dla Aleksandry Kaszlikowskiej, (Puławy 2016 r.)

- II Nagroda w kat. liceum w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” z okazji XVI Dnia Papieskiego dla Karoliny Grzesiak, (Puławy 2016 r.)

- I Miejsce w 14 Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezji ks. Jana Twardowskiego” dla Daniela Mazura, (Góra Puławska 2015 r.)

- Nagroda specjalna Wójta Gminy Puławy w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezji ks. Jana Twardowskiego” dla Daniela Mazura, (Góra Puławska 2015 r.)

 

      

 

Nagrody i sukcesy – wojewódzkie i międzywojewódzkie:

- Wyróżnienie w 11. Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej Ojczyzno moja najmilsza im. Ryszarda Kaczorowskiego dla Pauliny Pajórek (Lublin 2019 r.)

- Wyróżnienie w etapie wojewódzkim Małego Konkursu Recytatorskiego dla Natalii Kosmowskiej, (Lublin 2019 r.)

- I Nagroda i Nominacja do Ogólnopolskiego Finału 64. OKR w Ostrołęce dla Pauliny Pajórek, (Lublin 2019 r.)

- I Nagroda w 22. Jesiennym Konkursie Recytatorskim dla Pauliny Pajórek, (Lublin 2018 r.)

- I Nagroda i Nominacja do Ogólnopolskiego Finału 63. OKR w Ostrołęce dla Pauliny Pajórek, (Lublin 2018 r.)

- Wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Anny Górskiej, (Lublin 2018 r.)

- I Nagroda za najlepszą prezentację mówioną gwarą w XIX Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego dla Anny Górskiej, (Wola Osowińska 2018 r.)

- Indywidualne wyróżnienie w Konkursie Teatralnym XXV-go SEZONU dla Aleksandry Kaszlikowskiej i Pauliny Pajórek, (Lublin 2017)

- III miejsce w XVI Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej dla Julii Ogonowskiej, (Kurów 2017 r.)

- Wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Pauli Osiak, (Lublin 2017).

- I Nagroda w kat. gimnazjum w XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” dla Julii Ogonowskiej, (Łuków 2016 r.)

- I Nagroda w kat. liceum podczas XV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” dla Aleksandry Kaszlikowskiej, (Łuków 2016 r.)

- I Nagroda w kat. Monodram podczas XV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” dla Karoliny Grzesiak, (Łuków 2016 r.)

- I Nagroda w 20. Jesiennym Konkursie Recytatorskim „QUO VADIS” – Turniej Wojewódzki dla Pauliny Pajórek, (Lublin 2016 r.)

- Wyróżnienie w 20. Jesiennym Konkursie Recytatorskim „QUO VADIS” – Turniej Wojewódzki dla Julii Ogonowskiej, (Lublin 2016 r.)

- III Nagroda w etapie Wojewódzkim X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia” zdobyła Julia Ogonowska, (Lublin 2016 r.)

- Nagroda Prezesa Radia Lublin w XVI Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy o tematyce Religijnej dla Julii Ogonowskiej, (Kurów 2016 r.)

- Wyróżnienie w przeglądzie Wojewódzkim 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Świat jest teatrem” dla Anny Górskiej , (Lublin 2015 r.)

- Wyróżnienie w XVI Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego dla Aleksandry Kaszlikowskiej, (Wola Osowińska 2015 r.)

 

         


Nagrody i sukcesy – ogólnopolskie:

- Wyróżnienie podczas Finału 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kat. dorośli dla Pauliny Pajórek, (Ostrołęka 2019 r.)

- II Nagroda w XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza" dla Aleksandry Osiak, (Łomża 2019 r.)

- Wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza" dla Olgi Rozwadowskiej, (Łomża 2019 r.)

- Wyróżnienie w kat. monolog w XII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” dla Julii Ogonowskiej, (Łomża 2018 r.)

- Wyróżnienie w kat. Słowo (licealiści) podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Lalki i Słowa dla Pauli Osiak i Aleksandry Kaszlikowskiej, (Radom 2017 r.)

- I nagroda w kat. Teatr Jednego Aktora za monodram „Wyznanie” podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Lalki i Słowa dla Aleksandry Kaszlikowskiej, (Radom 2016 r.)

- II nagroda w kat. Słowo (licealiści) podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Lalki i Słowa dla Pauli Osiak, (Radom 2016 r.)

- II nagroda w kat. Słowo (gimnazjaliści) podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Lalki i Słowa dla Julii Ogonowskiej, (Radom 2016 r.)

- Wyróżnienie w kat. Słowo (licealiści) podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Lalki i Słowa dla Julii Stefaniuk, (Radom 2016 r.)

 

Nagrody specjalne i stypendia artystyczne:


- Nagroda Prezydenta Miasta Puław "Puławski Talent" dla Aleksandry Osiak (Puławy 2019 r.)

- Stypendium z Zakresu Kultury Marszałka Województwa Lubelskiego dla Pauliny Pajórek i Julii Ogonowskiej

(Lublin 2019 r.)

- Stypendium z Zakresu Kultury Marszałka Województwa Lubelskiego dla Julii Ogonowskiej, (Lublin 2018 r.)

- Stypendium z Zakresu Kultury Marszałka Województwa Lubelskiego dla Aleksandry Kaszlikowskiej i Julii Ogonowskiej, (Lublin 2017 r.)

- Nagroda Prezydenta Miasta Puław "Puławski Talent" dla Julii Ogonowskiej (Puławy 2018 r.)

- Nagroda Prezydenta Miasta Puław "Puławski Talent" dla Pauli Osiak, Aleksandry Kaszlikowskiej i Julii Ogonowskiej, (Puławy 2017 r.)

 

 

Regulamin zajęć edukacyjno-artystycznych w POK "Dom Chemika"
Regulamin zajęć edukacyjno-artystycznych w POK "Dom Chemika"
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"