Puławska Galeria Sztuki - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Puławska Galeria Sztuki

Puławska Galeria Sztuki

Puławska Galeria Sztuki powstała w miejscu opustoszałym po zlikwidowanym Biurze Wystaw Artystycznych. Z biegiem lat zdobyła pozycję liczącego się miejsca ekspozycji profesjonalnej sztuki. Współpracuje z wieloma polskimi galeriami. Jest otwarta na różne formy twórczości. Wystawiane są tu prace zarówno artystów znanych, jak i młodych adeptów sztuki. Najczęściej prezentowaną dziedziną sztuki jest malarstwo, choć odbywają się także pokazy grafiki, rysunku, tkaniny i innych form plastycznej twórczości. Puławską Galerię Sztuki prowadzi Kamila Salwowska-Duk.

Puławska Galeria Sztuki, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Puławska Galeria Sztuki, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Puławska Galeria Sztuki, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Puławska Galeria Sztuki, fot. archiwum POK "Dom Chemika"

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - piątek: 08-16.00

 
Cena karnetu rocznego dla całej klasy szkolnej (Mała Akademia Sztuki): 80 zł

Kontakt:

Od 2006 roku Puławska Galeria Sztuki jest organizatorem "Przeglądu Puławskiego Środowiska Artystycznego", który umożliwia pokazanie szerokiemu odbiorcy, jak bogate w ciekawych twórców są Puławy.

Prowadzona jest też szeroka działalność edukacyjna. Od 10 lat organizowane są tzw. lekcje galeryjne, mające na celu głębszą edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. Uczestniczy w nich wiele klas, głównie ze szkół podstawowych. Na zajęciach uczniowie poznają współczesnych artystów, których twórczość jest prezentowana w galerii oraz wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej. Taki rodzaj niekonwencjonalnych lekcji daje możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami malarskimi, rzeźbiarskimi, graficznymi. Uczniowie zdobywają wiedzę z terminologii sztuk pięknych i zagadnień warsztatowych. Swoistym zwieńczeniem wysiłków edukacyjnych są doroczne wystawy w galerii prezentujące prace uczestników zajęć. Spotykają się one z bardzo dobrym odbiorem, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.

Poniżej prezentujemy prace wykonane przez dzieci podczas lekcji galeryjnej w ramach Światowego Dnia Kota, obchodzonego 17 lutego.

Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 1 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 2 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 3 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 4 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 5 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 6 Lekcje galeryjne (Światowy Dzień Kota) 7
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"